Programunk

Szabadsag-hid

1. Új társadalmi és politikai kultúrát, valódi rendszerváltást hirdetünk.

2. Az emberi méltóság áll a küldetésünk középpontjában, így nincs értelme külön bal- és jobboldalról beszélni.

3. Decentralizált és differenciált módon segítjük elő a személyes és közösségi fejlődést.

4. Stabil, etikus értékrendet követünk, melyben alapvető a saját és mások tisztelete, megbecsülése.

5. A versengés és rivalizálás helyett együttműködést és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat működtetünk.

6. Az értéket tekintjük az elszámolás alapjának, amit a felek tisztességes cserével és teljes megelégedéssel hoznak létre.

7. Aktívan teszünk a saját egészségünkért, a környezetünk megóvásáért, és ennek érdekében preventív alapú egészségügyet alakítunk ki.

8. Differenciált, képességfejlesztő, az életre nevelő oktatási rendszerben támogatjuk a következő generációt.

9. Szolidárisak vagyunk embertársainkkal nemtől, bőrszíntől és vallási hovatartozástól függetlenül, a jó szándék, a törvényesség és az etikus viselkedés mentén.

10. Virágzó ökoszisztémát teremtünk a fenntartható életmódhoz, bio-gazdaságokkal és alternatív energiaforrások megteremtésével.

11. Támogatjuk a kutatás-fejlesztést, hogy az emberi élet meghosszabbítása és szolgálata minél teljesebb körülményeket biztosítson mindnyájunknak.

12. Ápoljuk a magyar kultúrát, és a saját identitásunk sérthetetlenségét megtartva, tiszteljük más népekét is.

13. Tiszta, őszinte kommunikációt várunk el magunktól, a környezetünktől és a médiától.

14. Projektalapú gazdaságot teremtünk, melyben mindenki tagként vehet részt, és munkájáért méltó elismerésben, juttatásban részesülhet.

15. Gondoskodunk a hátrányos helyzetben lévőkről, segítjük őket, hogy emberhez méltó körülmények között élhessenek és fejlődhessenek.

16. Támogatunk egy, az EMBERT szolgáló, szakértő kormányt, melynek tagjai hatékonyan menedzselik az ország erőforrásait, és óvják nemzetünk tulajdonát annak érdekében, hogy a GDP mellett az Országos Elégedettségi Mutató az élen járó államok közé emelje Magyarországot.

17. Új Társadalmi Szerződés alapján, társadalmi megbékélést teremtünk, erre alapozva, igazságos jogrendszert alakítunk ki és működtetünk.

18. Nemzetközi kapcsolatainkkal kezdeményezően és kölcsönös előnyök mentén kötünk megállapodásokat, és képviseltetjük magunkat a globális problémák megoldása érdekében alakult szervezetekben.

19. Minden tagunk teljes felelősséget vállal a saját gondolkodásáért, tetteiért, tudatossága növeléséért, szándéka tisztaságáért és önbecsüléséért.

20. Bízunk egymásban és összefogunk, hogy következetes, kitartó tevékenységünkkel elérjük a céljainkat.

Megosztás:
Share