Oktatásügyi program Magunkért

Az ABC-től a diplomáig

Az oktatáspolitika nehezen értelmezhető önmagában, egy ország stratégiájában párhuzamba állítható a foglalkoztatottsággal, az egészséggel, a munkanélküliséggel és a bűnözéssel. Tanulmányok bizonyítják, hogy a magasabb iskolázottság valamennyi mutatóra pozitív hatással van, pozitívan hat az egyén életszínvonalára, testi és mentális egészségére, csökkenti a munkanélküliséget, a bűnözést, és az egészségügyi költségeket. Továbbá igazolható, hogy a diplomások száma összefüggésben áll a GDP-vel, miszerint több diplomás magasabb GDP-t eredményez.

Magyarország mérete, területi adottságai okán, iparában, mezőgazdaságában soha nem emelkedhet fel nemzetközi szinten a legnagyobb export- és importőrök közé. Szellemi tőkében, kreativitásban, tudásban viszont a világ élvonalában van a helyünk. Ennek egyik alapja az oktatási rendszerünk tervezése és fejlesztése.

Az oktatási rendszer célja a társadalom jövőjének megalapozása, melyben a diák testesíti meg a közösség fennmaradásának reményét, ő viszi véghez az időben előrevetített célokat. Vele azonos mértékben meghatározó szerepet tölt be a pedagógus, aki nélkül a diák fejlődése nem valósulna meg. További fontos szereplők ebben a szférában a szülő, illetve az önkormányzat.

Feltáró kutatásunk, mely a jelenlegi oktatási rendszer valamennyi szegmensére kiterjedt, az alábbi alapvető problémákat találta:

1. Diákok problémái:

– idejétmúlt pedagógiai módszerek, túlterheltség, kiszámíthatatlan munkaerőpiac, magas tandíjak

2. Pedagógusok problémái:

– túlterheltség, elismerés és autonómia hiánya

3. Szülők problémái:

– esélyegyenlőség hiánya, bizonytalan munkaerőpiac

4. Önkormányzat problémái:

– forrás- és autonómia hiánya.

Megoldási irányok:

 • A meglévő oktatási rendszert javítgatni értelmetlen, amint azt a szakma világosan megállapította és bizonyította. Új pályára kell állítani ahhoz, hogy fejlődjön és versenyképessé váljon nemzetközi viszonylatban. Miért ne lehetne Magyarországon világszínvonalú egyetemi képzés, hasonlóan a Sorbonne vagy Oxford Egyetemekhez?
 • Az autonómia visszaállítása azt jelenti, hogy egy keret-tanterv tartalmi feltöltését, természetesen megfelelő szakértői kontroll mellett, szabadon bízhatjuk az egyes intézmények vezetésére.
 • A finanszírozás tekintetében szükségesnek tartjuk visszaadni a forrásokat lokális szintre, hiszen területileg alapvetően meghatározó, hogy a helyi fejlesztések során, rövid és hosszútávon milyen képzéseket, szakembereket igényel a helyi infrastruktúra és gazdasági környezet.
 • A pedagógusok elismertsége, megfelelő juttatás és továbbképzés biztosítása, a fölösleges adminisztráció alóli tehermentesítés ismét vonzóvá teheti a pedagógus pályát és rövid idő alatt helyreállíthatja a szakma presztízsét.
 • A lexikális adatok reformra szorulnak, a hagyományos tananyag elavult, nem követi a nemzetközi trendeket, ezért ennek módosítása, fejlesztése alapvető elvárás ahhoz, hogy része legyünk a nemzetközi vérkeringésnek.
 • A diákok felkészítése a problémák megoldására és a különböző élethelyzetetek kezelésére, a poroszos oktatási szisztémától eltérő, újfajta módszertant igényel, melyeket főként a skandináv államokban már kiváló eredménnyel alkalmaznak. Finnország élen jár az oktatási eredmények tekintetében.
 • A neveléstudománynak kutatás-fejlesztésalapúnak kell lennie, a tanárképzésben kiemelt szerepet kell kapnia a tudományos kutatásnak, és a saját témák publikálásának.
 • Európa részeként elengedhetetlen a nyelvi képzés valamennyi oktatási és képzési intézményben.

Az oktatási rendszer fő célja, hogy megszerettesse a diákkal a tanulást, megtanítsa önállóan tanulni és gondolkodni, valamint a képességeinek megfelelő, legmagasabb szintű, nemzetközileg elismert végzettséget kapjon a kezébe, mellyel biztonságban érezheti magát és tervezheti a jövőjét.

Ennek érdekében:

 • Visszaállítjuk és fejlesztjük az önkormányzatok és az iskolák autonómiáját.
 • A tankönyvpiacon egészséges versenyhelyzetet teremtünk.
 • Az ország valamennyi iskoláját 21. századivá fejlesztjük.
 • A pedagógus-pályát kiemelten megbecsültté tesszük.
 • A tanárképzést és a tanár-továbbképzést kutatás-fejlesztés alapúvá tesszük.
 • Összegyűjtjük és bevezetjük a legfejlettebb neveléstudományi modelleket, eljárásokat.
 • Biztosítjuk a teljesítményalapú, teljesen ingyenes oktatást bárki számára, a felsőfokú nyelvvizsgáig és a diplomáig.

Tudomásul vesszük, hogy Magyarország egyetlen esélye arra, hogy megkerülhetetlen és a nemzetközileg jelentős államok közé tartozzon, a szellemi tőke, ezért az oktatást tekintjük az elsődleges stratégiai tényezőnek, melyre szükséges jóval több erőforrást biztosítani, hiszen ez fogja megsokszorozni is azt.

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share