Külpolitika Magunkért

Nemzetközi együttműködés

A külpolitika az ország érdekeinek menedzselése a nemzetközi színtéren, a legmagasabb fokú nemzetközi integráció megvalósítása a függetlenség megtartása mellett.

A külpolitika ideálja egy olyan átfogó, valamennyi kontinensre kiterjedő szövetségi rendszer, amelyben az ország megőrzi teljes szuverenitását. Az ország aktuális belső állapota, valamint az aktuális regionális és globális helyzet dönti el, hogy a külpolitikában az integráció vagy a szuverenitás kapja-e a nagyobb szerepet.

A külpolitika egyik elsődleges célja a háború távoltartása az országtól, ami nem valósítható meg a nemzetközi színtéren folytatott passzív magatartás mellett, hiszen a hatások feltartóztathatatlanul fognak áthatolni a határokon.

A külpolitikának és a belpolitikának egységes, egymást kiegészítő stratégia mentén kell működnie.

Magyarország számára a legfontosabb dokumentumok külpolitikai szempontból a következők:

   – az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

   – az Észak-Atlanti Szerződés

   – az Európai Unió Alapjogi Chartája

Úgy tűnik, az elmúlt időszak kormányai és a parlamenti pártok nem fordítottak ezekre kellő figyelmet. Mind a három dokumentumban olyan erő és lehetőség van, amelyekkel kötelességünk élni.

A második világháború még véget sem ért, amikor megalapították az Egyesült Nemzetek Szervezetét. AZ ENSZ azért jött létre, hogy soha többet ne történhessen olyan borzalom, mint a két világégés. A háború ellenszerét az országok szövetségében látták.

Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 1949-ben született, azzal a céllal, hogy békeidőben fenntartsanak egy olyan katonai szövetségi rendszert, ami győzedelmeskedni tudott a háborúban.

Az Európai Uniót 1993-ban hozták létre, azzal a céllal, hogy egységbe fogják Európát, amely erőtlenné vált a nagyhatalmak gyűrűjében. Az Európai Unió gazdasági és politikai államszövetségként jött létre, jogköre egyre több területre terjedt ki. Egyes tagországok további terülteket javasolnak, míg más tagországok a jogok bővítésének útjában állnak, mert féltik a szuverenitásukat.

Mindhárom szervezet alapja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. A szervezetek nagyon sok lehetőséget biztosítanak, amiről nem esik szó a magyar politikában. Gazdasági, politikai, pénzügyi, műszaki, technológiai, tudományos együttműködési kereteket nyújtanak, tárgyalási lehetőségeket, vitarendezési bíróságot, fórumokat biztosítanak a tagság számára.

Alapvető elvárás, hogy a tagországokban független demokráciák működjenek. Közös szándékokat fektetettek le, értékítéletet fogalmaztak meg, de egységes jövőképe, nagy, távlati célja egyiknek sincs.

Az Amerikai Egyesült Államok a példa arra, hogyan tud hatékonyan működni egy államközösség: központi vezetéssel, és mellette bizonyos területeken részleges vagy teljes tagállami szuverenitással.

A külpolitikai doktrínák annak ideológiai alapjait fektetik le, hogy egy adott ország milyen kritériumok alapján tekint egy másik országot szövetségesnek vagy ellenségnek.

Külpolitikai programunk:

 • Az Európai Unió Alapjogi Chartáját az Alkotmány részévé tesszük.
 • A jövőben teljes jogú aktív tagjai kívánunk lenni az ENSZ-nek, és betű szerint betartjuk az alapító szerződést.
 • A jövőben teljes jogú aktív tagjai kívánunk lenni a NATO-nak, és betű szerint betartjuk az alapszerződést.
 • A jövőben teljes jogú aktív tagjai kívánunk lenni az Európai Uniónak, és betű szerint betartjuk az alapszerződést.
 • Aktívan őrködünk az Európai unió, az ENSZ és a NATO jogszerű működése felett, tájékoztatókat és javaslatokat terjesztünk elő, közgyűléseket hívunk össze a szükséges ügyekben.
 • Új külpolitikai szabályzatot alkotunk meg, amely erős tudományos, technikai, innovatív és gazdasági együttműködést irányoz elő.
 • Fórumokat szervezünk, hogy aktív részesei legyünk a nemzetközi külpolitikának.
 • Csak ENSZ tagországokkal lépünk gazdasági, tudományos, technológiai kapcsolatba, mert az ENSZ megfelelő tárgyalási közeget nyújt ehhez, probléma esetén is.
 • Kiemelt partnerként kezeljük a NATO tagországokat, mert a NATO olyan előnyöket, tárgyalási, problémakezelési lehetőségeket nyújt tagjainak, amik zökkenőmentessé teszik a kapcsolatokat.
 • Az Európai Unió tagországait szintén kiemelten kezeljük, elsősorban gazdasági területen, mert a szervezet erre jött létre, és biztosítja ehhez a feltételeket.
 • Létrehozunk egy nemzetközi külpolitikai fórumot, amelynek célja tárgyalóasztalhoz ültetni a szemben álló feleket.
 • Kezdeményezzük egy nemzetközi külpolitikai intézet létrehozását, amelynek célja egységes külpolitikai doktrína kifejlesztése a világ nemzetei számára.
 • Biztonságos jogi feltételeket teremtünk, amely vonzóvá teszi Magyarországot a befektetőknek..

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share