Innovációs és tudománypolitika Magunkért

Kutatás és fejlesztés

Az innováció egy kreatív ötlet érvényre jutása a társadalomban, amely kedvezőbb feltételeket teremt az élet valamely területén, vagy megpróbál egy még nem létező igényt megteremteni. A közvetlen megtérülésű gazdasági innováció vonzza a befektetések nagy többségét, átrendezi a szabályokat, változást hoz a társadalmi rendszerbe.

Nemzetközi példák is az innováció fontosságát hangsúlyozzák; az Európai Unió úgynevezett Zöld Könyve ezzel a mondattal kezdődik: “Az innováció létfontosságú.”, az Egyesült Államok GDP-növekedésének 74 százaléka innovációból származik.

A kormányzat az innovációt a kockázati tőke inspiráló és biztonságot nyújtó szabályozásával, nem közvetlen gazdasági megtérülést célzó innovációs alapokkal, és barátságos jogi környezet megteremtésével segítheti elő.

Megfelelő jogi környezettel, pénzalapokkal és finanszírozási lehetőségekkel ellentételezni kell a tudomány és technológia gazdasági irányultságát. Az emberi élet védelme, az életminőség emelése, az élet alapkérdéseinek megválaszolása ugyan hozhat valahol gazdasági fejlődést, de nem lehet ez a motivációja.

Rehabilitálni kell a tudomány eredeti célját, ami a valóság megismerése, nem pedig pusztán a gazdasági fejlődés előmozdítása.

Innovációs és tudománypolitikai programunk:

 • Felállítjuk az Innovációs Minisztériumot, mert az innováció a magyar társadalom egésze számára létfontosságú.
 • Előremutató, inspiráló és védelmet nyújtó törvényi szabályozást dolgozunk ki és léptetünk életbe a startup vállalkozások számára, amely segíti és rendezetté teszi a kreativitás és a kockázati tőke találkozását.
 • Szem előtt tartva a modern technológia adta sajátos környezetet és az alkotó ember igényeit, a szellemi tulajdon, a szerzői jogok, az iparjog védelmét a legmagasabb szintre emeljük.
 • Állami befektetési alapokat hozunk létre, amelyek segítik a nem közvetlen gazdasági megtérülést célzó innováció megvalósulását.
 • Nemzetközi innovációs konferenciákat szervezünk, és támogatjuk a magyar innovátorok részvételét a nemzetközi konferenciákon.
 • Létrehozzuk az Innováció és Fenntartható Fejlődés Kutatóintézetet, amely az innováció környezeti terhelését, a technológiai ciklusok társadalmi hatásait vizsgálja.
 • Felállítunk egy Kormányzati Innovációs Bizottságot, amely a szakterületek élen járó szakértőkből áll; célja a technológiai trendek tanulmányozása, és javaslatok benyújtása arra vonatkozóan, hogy az állam milyen innovációkba fektessen, melyeket honosítsa meg és léptessen életbe.
 • Kijelentjük, hogy Magyarország felemelkedésének záloga az a szellemi tőke, amely mindig is kiemelkedő sajátossága volt a magyarságnak.
 • A szellemi tőke érdekében bárki számára ingyenesen elérhetővé tesszük a legmagasabb szintű iskolai és tanfolyami képzéseket.
 • Lehetőséget biztosítunk arra, hogy tudósaink szabadon bekapcsolódhassanak a legmagasabb szintű nemzetközi tudományos kutatási projektekbe.
 • Nemzetközi szakmai konferenciákat szervezünk és felülvizsgáljuk a tudományetikai szabályozásokat.
 • A tudomány és a technológia feladata az emberi élet megóvása, ezért mindazon kutatásokat, amelyek életellenes céllal folynak, leállítunk, az ilyen jellegű projektekben való részvételt felszámoljuk.

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share