Gazdaságpolitika Magunkért

Jóléti gazdaság

A létminimum összegéből nem lehet ma Magyarországon megélni. Az elmúlt években több, mint félmillió magyar ember hagyta el az országot gazdasági menekültként, mely minden szakmát jelentősen érint.

A vállalkozások terhei miatt egyre növekszik a feketegazdaság, melynek következtében nyugdíj nélkül maradnak generációk.

A társadalom jelentős része szegénységben, alacsony életszínvonalon él, ami teljes ellentmondásban van a kormány által publikált gazdasági mutatókkal.

A gazdaság fő problémája, mely hosszú távon súlyos válságot hordoz magában, hogy nincs olyan ágazat, amely jelentős bevételt termelne az ország számára.

A gazdaság egészében politikai céloknak rendelődött alá, aminek következményei pusztítóak már a jelenben is, ha valaki a csillogó kirakatluxus mögé néz. A politika módszeresen számolja fel a független egzisztenciákat, mindent centralizál, hogy mindenki a központtól függjön.

A gazdaságból hiányzik a stratégia, köszönhetően annak, hogy politikai céloknak rendelték alá. A rossz szervezés, a rossz elosztás, az ötletszerű oktatási célok, a gazdaságon belüli elképesztő aránytalanságokat eredményezett. Bizonyos ágazatok túlfejlődtek (lásd: építőipar), mások elsorvadtak (szociális létesítmények, szociális beruházások).

Magyarországon a személyi jövedelemadó 15 százalék, ami nem számít magasnak. Nemzetközi statisztikákkal összevetve elmondhatjuk, hogy jól állunk, akár Nyugat-Európát, akár az Egyesült Államokat vesszük alapul.

Azonban a különféle járulékokkal terhelt bérek a végén már nem adnak megelégedésre okot. Nagyon magas a járulék teher, mely mind a munkáltatót, mind a munkavállalót terheli.

Az ÁFA mértéke sajnos Magyarországon a legmagasabb az egész világon.

Az adókedvezmények mögötti stratégia következetlen, több esetben a külföldi munkaadóknak kedvezőbb, mint a hazai vállalatok és vállalkozások számára.

Magyarország esélye a gazdasági fejlődésre elsősorban a szolgáltatóipar, a magas hozzáadott érték, és a szellemi tőke terén aknázható ki.

A kormányzásban és a gazdaság egészében következetesen végigvitt, ésszerű költségoptimalizálás jelentős összegeket szabadítana fel, melyek visszaforgathatóvá válnak a gazdaság számára.

Az államadósságot felül kell vizsgálni egy erre a célra felállított szakértőkből álló bizottsággal, akik feltárják a részleteket, és megfelelő javaslattal állnak elő.

Egy szakértő grémiumnak olyan mutatókat, értékeket, és vizsgálati módszereket kell kidolgoznia, amelyek segítenek a kormánynak folyamatosan és naprakészen tisztában lenni az ország gazdasági helyzetével és a lehetőségekkel.

A létminimum megállapításához szintén komoly szakértői vizsgálatokra van szükség. Tudni kell, egészen pontosan mennyi az a pénz, amiből létezni lehet ma Magyarországon. Ezt meg kell előznie a szociális minimumok meghatározásának, amely arra ad választ, hogy az emberi élethez milyen alapfeltételek szükségesek. A létminimum megállapított havi összegét minden magyar állampolgárnak meg kell kapnia minden hónapban.

A létminimumot olyan elvárt alapkötelességekhez lehet hozzákötni, mint becsületes életvitel, tanulás, közösségi munka.

Magyarországon a gazdaság közel harmada feketegazdaság. Az adók ebből a szegmensből nem kerülnek befizetésre, ugyanakkor az állam maga hozza létre a feketegazdaságot azzal, hogy irracionális terheket ró az adófizetőkre. A tehertételek optimalizálása a feketegazdaság jelentős részét számolná fel.

A centralizált gazdaság egyoldalúságot, függőséget, a morál szétzilálását hozza, a központi hibák mérhetetlen kockázatot és károkat okoznak, amiket nincs mód kijavítani és ellensúlyozni. Ezért is szükséges a gazdaság decentralizálása, a források lokális kihelyezése, melyet az állam stratégiailag felügyel. Csupán a kereteket szabja és tartja fenn, nem avatkozik be a napi működésbe, menedzsmentként felügyeli és egyensúlyban tartja az államháztartást.

A bankrendszert stratégiai alapon szabályozni szükséges, aminek alaptétele, hogy a bankok az állampolgárokért vannak és nem fordítva. A központi bank függetlenségét biztosító törvényeket az alkotmány részévé kell tenni.

A devizahitelek ügye nincs rendezve, több százezer devizakárosult van, akik közül sokan teljesen elveszítették az egzisztenciájukat. Újra elő kell venni az eredeti árfolyamon való elszámolás és kártalanítás kérdését.

A prosperáló vállalkozások megteremtéséhez az irracionális magas hitelfedezetet jelentős mértékben csökkenteni kell.

Megalapozandó a projektalapú gazdaság, mely azonnali munkát kínál, függetlenséget ad és felszámolhatóvá teszi a közmunkát. Tulajdonosi szemlélettel vehet részt bárki a rövid és középtávú projektekben, melyek értékteremtő céllal alakulnak.

A részvételi demokráciában megváltozik az állam szerepe a gazdaság tekintetében. A cél, az állampolgárok öngondoskodásának erősítése, melyhez egy jóléti állam feltételeinek a megteremtése szükséges. Ehhez jelentős mértékben meg kell erősíteni a gazdaságot, és képezni kell az embereket.

Gazdaságpolitikai programunk:

  • Felállítunk egy szakmai bizottságot, amely olyan gazdasági mutatókat fejleszt ki, amelyek a GDP-nél és a GNP-nél sokkal valóság-közelibben mutatják meg az ország gazdasági állapotát, hiányosságait és potenciálját.
  • A magyar és külföldi befektetők számára biztonságos jogi környezetet teremtünk.
  • Ésszerűsítjük az adórendszert, a járulékokat és az ÁFA-t, mert ezek irracionális volta miatt nőtt ekkorára a fekete és szürkegazdaság.
  • Fejlesztjük a szolgáltatóipart, a szellemi tőke használatát és a személyes hozzáadott értékkel dolgozó ágazatokat, mert ez Magyarország egyik esélye a gazdasági fellendülésre.
  • Felállítunk egy szakmai bizottságot, amely elemzi az euro bevezetése mellett és ellen szóló érveket. Ennek alapján előkészítjük az euro bevezetését, vagy elállunk tőle.
  • Megszüntetjük az irracionális hitelfedezet intézményét. Jogorvoslatot nyújtunk azoknak, akik áldozatául estek ennek a káros gyakorlatnak.
  • Bevezetjük az egész országban a projekt-gazdaságot, amely decentralizálttá teszi a gazdasági rendszert, felszámolja a munkanélküliséget, és megszünteti az elherdált képességeket és tudást, amit az okoz, hogy rengetegen nem tudnak a saját szakmájukban dolgozni, így a megszerzett képességek és tudás kihasználatlan marad

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share