Biztonságpolitika Magunkért

Biztonság és nyugalom

Biztonságpolitikai szempontból a legfontosabb, hogy a magyar állampolgárok teljes biztonságban legyenek Magyarországon. A jelenlegi kormány által kiépített kerítést és a határvédelmet ennek érdekében fenntartjuk. Minden rendelkezésünkre álló segítséget megadunk a háborús övezetek békéjének megteremtéséért és fenntartásáért, összefogva az erre hivatott szervezetekkel.

A jelenlegi európai menekültválság mértéke nem éri el az 1990-es évek első felében tapasztaltakét. Akkoriban a kétpólusú világrend felbomlása miatti helyi válságok, a délszláv háború és a ruandai népirtás a mainál is nagyobb arányú menekülthullámot eredményeztek, melynek következtében az EU tagállamaiban 3,5 millió menekült élt.

A világ öt legnagyobb befogadó országa több mint háromszor annyi menekültről gondoskodik, mint az Európai Unió tagállamai együttvéve. A világ menekültjeinek 86 százaléka ugyanabban a térségben marad, ahonnan útnak indult, és csak 14 százalékuk jut messzebbre. Ők jellemzően a tehetősebbek, és ezek az emberek érkeznek Európába.

A bevándorlás problémái abból erednek, hogy a befogadó országoknak nincs átfogó, rendszerszemléletre épülő menekültügyi politikája.

A bevándorlás fő veszélyforrása nem a radikalizálódás, mivel azok száma, akik radikalizálódnak, ezrelékben mérhető. A veszélyforrás a párhuzamos törvénykezésben van.

Az európai jogrendszer a római jogon alapszik, amely egy fejlődő, változó jogrendszer. Az iszlám jogrendszer, a saría ezzel szemben változatlan, merev, semmire nem nyitott, és olyan világban született, amely már régen nem létezik. A szemléletmódbeli eltérések óriási szakadékot képeznek, a törvények között pedig komoly szembenállások vannak.

A modern, felvilágosult, minden hibája ellenére fejlődő, emberi jogokra, személyiségi jogokra, vallásszabadságra épülő európai kultúra nincs felkészülve arra a látásmódra, amit a saría képvisel.

A bevándorlás legnagyobb veszélye az, hogy a vallási alapú, a római jogtól idegen jogrendszerek teret nyernek, és párhuzamos törvénykezés és ítélkezés jelenik meg a társadalomban. Így az egyik népcsoport vagy vallási csoport számára egyes esetekben a csonkítás, a kínzás, a gyilkosság elfogadhatóvá válik, míg a másik számára nem.

Amikor azt látjuk, hogy egyes európai országokban a muszlimokkal kapcsolatos peres eljárások keretében néhány bíró kikéri a saría képviselőinek véleményét, akkor azt mondhatjuk, hogy a folyamat elkezdődött, és a végeredmény beláthatatlan lehet.

Menekültpolitikánk a következő programpontokból áll:

  • Az emberi jogokat, a személyiségi jogokat és az állampolgári jogokat az Alkotmány részévé tesszük.
  • Az Alkotmányba foglaljuk, hogy Magyarországon kizárólag a római jogrend van érvényben, és semmilyen alternatív jogrendszer, törvénykezés nem kaphat teret.
  • Pontosan meghatározzuk, hogy mit jelent az integráció a magyar kultúrába, messzemenőkig figyelembe véve az emberi és személyiségi jogokat, az ésszerűséget és az európai normákat.
  • Elvárjuk a Magyarországon élő külföldiektől a kulturális integrációt, akkor is, ha csak átmenetileg tartózkodnak itt.
  • Megerősítjük a határvédelmet, amíg szükséges és biztonságot jelent az ország lakossága számára.
  • Részt vállalunk EU tagállamként a krízis helyeken kialakult állapotok, mint kiindulási okok felszámolási munkálataiban.

Minden körülmények között a legfontosabb szempontnak tekintjük Magyarország állampolgárainak a biztonságát és védelmét.

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share