Belpolitika Magunkért

Rend és biztonság

A Magyar Rendőrség létszáma 48.000 fő. A létszám a rendszerváltás óta közel a duplájára emelkedett. 2007 óta a határok őrzését is a rendőrség látja el.

2010 óta a rendőrséget többször átszervezték, egységeket vontak össze, szedtek szét, helyeztek más parancsnokság alá.

A korkedvezményes nyugdíj a pálya egyik nagy vonzereje volt, melyet előbb jelentősen szigorítottak, majd eltöröltek, mely igazságtalanul és hátrányosan érintett nagyon sok családot.

A rendőrség eszközei jelenleg elmaradottak, elavultak.

A Magyar Hadsereg létszáma jelenleg 29.700 fő, csak összehasonlításuk: 1988-ban 106.800 fő volt. A személyzetet hivatásos és szerződéses katonák, önkéntes műveleti tartalékosok, köztisztviselők és közalkalmazottak teszik ki.

A sorkatonai szolgálatot alkotmánymódosítással eltörölték 2004 novemberében.

1996-ban, a volt Varsói Szerződés tagállamok közül elsőként, Magyarország kérte felvételét a NATO-ba. 1999-ben a csatlakozás megtörtént.

Háború esetén a mozgósítható létszám mintegy 2 millió fő. Ez egy életkor alapú statisztikai adat, a hadsereg nem képes ennek töredékét sem felfegyverezni, ellátni, mozgatni, szállásolni, kiképezni. A hadsereg fegyverzete és a felszerelése elavult, a felderítő képessége minimális, az arzenálja idejétmúlt.

Jelenleg a magyar katonák elsődlegesen nem katonai feladatokat hajtanak végre. Az ellátás gyenge, a fizetés a legalacsonyabbak közé tartozik. A hadseregnek a rendszerváltás óta nincs reális jövőképe.

1990-ben elkezdték átszervezni a magyar polgári és katonai hírszerzést. Ez az állományon belül jelentős tisztogatással járt, a személyzet nagy részét elbocsájtották.

2010-ben a Nemzetbiztonsági Hivatal nevét Alkotmányvédelmi Hivatallá változtatták. Feladatai, Magyarország politikai, gazdasági, tudományos, technikai, pénzügyi biztonságát fenyegető veszélyek felderítése.

2012-ben a Katonai Biztonsági Hivatalt és a Katonai Felderítő Hivatalt összevonták Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattá. Ez közvetlenül a kormány irányítása alatt áll. Feladatai, támadó szándékú törekvések, az ország szuverenitását sértő tevékenységek felfedése.

Az Információs Hivatal feladata többek között, hogy információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről, különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról.

Belpolitikai programunk:

  • Megbecsüljük a szolgálatban eltöltött munkát, és visszamenőleg is rendezzük a korkedvezményes nyugdíj átszervezésével járó hátrányokat.
  • A modern világban a biztonságot az államszövetségek garantálják, melyek együttes hadereje valóban képvisel elrettentő erőt. Magyarország a NATO tagjaként a világ legerősebb hadseregének védelmét élvezi, és ezt fenn kívánjuk tartani a továbbiakban is.
  • A NATO-n belül Magyarország megnövelheti jelentőségét, ha felvállalja az informatikai hadviselés fejlesztőközpontjának szerepét. Erre a jövőben egyre nagyobb igény lesz, másrészt az országunkban a szellemi potenciál megvan, és ez egybevág azzal a törekvéssel, hogy Magyarország szellemi kapacitása, tudományos, technológiai lehetőségei okán erősödjön a nemzetközi palettán.
  • Magyarországnak hatékony hírszerzésre, erős határvédelemre és erős rendvédelemre van szüksége. Ennek része a terrorizmus felderítése, elhárítása, a szélsőséges csoportok megfékezése, a közbiztonság javítása.
  • Biztosítjuk a határok sértetlenségét, melyet csak egy megfelelő létszámú, magasan képzett, jól felszerelt, professzionális határőrség tud ellátni.
  • Biztosítjuk a rend védelmét, melyet egy megfelelő létszámú, magasan képzett, jól felszerelt, profi rendőrség tud ellátni.
  • Támogatjuk a határőrség és a rendőrség munkáját egy modern hírszerző közösség fenntartásával.

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share