Küldetésünk

Magunkért Mozgalom

  1. 1. Egy tettre kész és felelős emberekből álló közösség vagyunk. Megoldásainkban egy új gondolkodásmód működik együtt a tapasztalattal és szakértelemmel. Tovább
  2. 2. Bátrak vagyunk, akik felvállaljuk a tiszta és törvényes működést, hogy az emberi méltóság égisze alatt helyreállítsuk, és újrateremtsük Magyarország morális értékeit. Tovább
  3. 3. Hiszünk benne, hogy minden embernek joga van a biztonsághoz, a törvények előtti egyenlőséghez és a lehetőségekhez való hozzáféréshez, valamint saját önbecsüléséhez és egymás emberi értékeinek az elismeréséhez. Tovább
  4. 4. Tiszteletben tartjuk a hagyományokat, miközben új társadalmi, gazdasági modelleket dolgozunk ki, erősítve ezzel az összetartozás érzését és a közösségi értéket. Tovább
  5. 5. Értékrendünkben és viselkedésünkben példát mutatunk, elfogadjuk minden ember és szervezet hasonló irányú útkeresését, és készek vagyunk együttműködni mindazokkal, akik a saját életüket a továbbiakban tisztességesen akarják élni. Tovább
  6. 6. Támogatjuk a tudomány és kultúra fejlődését az ember, és az emberiség minél hatékonyabb szolgálata érdekében. Tovább
  7. 7. Megteremtjük az egyéni felelősségvállalás és véleménynyilvánítás lehetőségét, ezzel előkészítve a közvetlen demokrácia megvalósulását. Tovább
  8. 8. Kiállunk az őszinte beszéd, a korrupciómentesség és környezetünk védelme mellett annak érdekében, hogy egy boldog és prosperáló Magyarországon éljünk, és ezt hagyományozzuk majd a gyermekeinkre és unokáinkra. Tovább

Magunkért Demokrata Párt

1. Részvételi demokrácia. A demokrácia lényege a hatalom megosztása, ezért széleskörű önkormányzati, szakszervezeti, civil autonómiát valósítunk meg, bevonva a lakosságot a döntési folyamatok előkészítésébe.

2. Példaértékű egészségügy. Az egészségügy forráshiányos, szervezetlen, önállótlan, elvesztette a presztizsét, és évtizedes tudományos/technológiai lemaradásban van. Megfordítjuk a tendenciát, Európa élvonalába emeljük az egészségügyet.

3. Korrupciómentesség. A korrupciós ügyek feltárása és szankcionálása szükséges, de nem számolja fel a korrupciót. Létrehozunk egy eljárásokból, jogosultságokból, technológiákból, szoftverekből álló rendszert, amely kizárja a korrupció lehetőségét.

4. Példaértékű oktatás. A magyar szellemi tőke az ország egyetlen esélye arra, hogy gazdasági és politikai súlyban a nagyok közé emelkedjen. Ingyenessé tesszük az oktatást az első diplomáig, megvalósítjuk a pedagógus szakma Kockás Könyvében leírtakat.

5. A devizaügy vége. A devizakárosultak ügye még mindig megoldatlan. Az elmúlt években családok mentek tönkre, kerültek az utcára, emberek lettek öngyilkosok, vagy ment rá az egészségük, munkaképességük. Kártalanítással, mindenki számára igazságosan lezárjuk ezt az ügyet véglegesen.

6. Szabad tudományos élet. Az emberiség problémáit a tudomány oldja meg. Ennek okán megszabadítjuk a tudományt a politika, a profitérdek és az ideológiák befolyásától. Megteremtjük, hogy szakértők hozzák a döntéseket, ne politikusok.

7. Vállalkozásbarát gazdaság. Biztonságos és inspiratív jogi környezetet teremtünk a vállalkozók és befektetők számára, mert ez az egyik legfontosabb eszköze a gazdasági növekedésnek és a szegénység felszámolásának. Munkalehetőséggel, alapvető anyagi feltételek biztosításával, erkölcsi megbecsüléssel támogatjuk a több millió szegénységben élő honfitársunk felemelkedését.

8. Szuverén Magyarország. Megerősítjük a határvédelmet, önállósítjuk a határőrséget, modernizáljuk a rendőrséget. A háborús övezetek felszámolása érdekében szorosabbra fűzzük a szövetségi kapcsolatainkat az ENSZ, a NATO és az Európai Unió országaival, mert a kölcsönösség a béke záloga.

Megosztás: